Yhteishenki yksilökeskeisessä työkulttuurissa

8.04.2024

Hyvän yhteishengen ylläpito työyhteisössä voi olla haasteellista varsinkin jos työyhteisö koostuu yrittäjistä, joiden elanto riippuu omasta työsuorituksesta. Ammatillinen kilpailu on tosiasia, mutta hyvän ammattietiikan työyhteisössä jokainen sen jäsen voi silti hyvin ja voi keskittyä rauhassa tekemään työnsä hyvin.

Mitä hyvä ammattietiikka sitten käytännössä tarkoittaa? 

1. Rehellisyyttä; totuudenmukaisuutta ja avoimuutta kaikessa toiminnassa, olipa kyse sitten asiakkaiden tai työtovereiden kanssa kommunikoinnista.

2. Oikeudenmukaisuutta; kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, ilman syrjintää tai suosimista. Tämä sisältää myös vastuun ottamisen omista teoista ja niiden seurauksista.

3. Kunnioitusta; toisten ihmisten arvostamista ja heidän oikeuksiensa kunnioittamista, olivatpa he sitten työtovereita, asiakkaita tai muita sidosryhmiä.

4. Vastuullisuutta; omat teot ovat yhteensopivia yhdessä sovittujen arvojen ja eettisten standardien kanssa.

5. Luottamuksellisuutta; luottamukselliset tiedot suojataan asianmukaisesti ja työn kannalta välttämätön tieto jaetaan vain siihen oikeutetuille osapuolille.

Näitä periaatteita noudattamalla tuloksena on hyvinvoiva työyhteisö, joka heijastuu myös meidän ihanille asiakkaillemme entistä parempana palveluna.

Terveisin, Katriina

Lisää artikkeleja