Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Jalkahoitola Elsen
Hämeenkatu 25 A 2krs.
33200 Tampere
Puhelin: 040 868 4440
Sähköpostiosoite: info@elsen.fi
www-sivusto: www.elsen.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katriina Määttä
info@elsen.fi
puh. 040 868 4440

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot varatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot poistetaan henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä̈ palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä̈ tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Jalkahoitola elsen.fi-sivusto on suojattu SSL- sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Linkit & evästeet

Kolmansien osapuolten sivustot
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Jalkahoitola Elsen ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeet

Jalkahoitola Elsen käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluidemme parantamiseksi. Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma sekä siihen liitetyt mainontaominaisuudet. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen. Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google Analytics -seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi Google Analyticsin opt-out-lisäosan. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka sivustolla vierailevan Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla.